Apie greitus kreditus Lietuvoje

Kad apie greituosius kreditus Lietuvoje žino kiekvienas, tai tikrai klausimų nekyla. Reklamomis nuklijuotos autobusų stotelės ir reklamų stendai, reklamų pilni laikraščiai ir interneto portalai, o apie televizijoje rodomas greitųjų kreditų reklamas kalbėti net nereikia.

Tai nėra tik reklamos pasekmė. Apie greituosius kreditus žino tiek daug, nes jie kažkada padėjo (arba nelabai) labai dideliam ratui žmonių. Kažkuriuo metu tai buvo didelė naujovė. O kad žmonės šia paslauga naudojasi rodo ir faktai. Antai, vienu metu Lietuvoje aktyviai naudojusių greitąjį kreditą buvo arti milijono! Juk tai – turbūt pusė suaugusių Lietuvos žmonių. Štai tau ir kreditų populiarumas!

Šiame pike greitieji kreditai internetu buvo skolinami į kairę ir į dešinę. Kiekvienas užsinorėjęs galėjo pasiskolinti, o kreditoriai nematė jokių bėdų tuos kreditus dalinti visiems norintiems. Turbūt ir toliau būtų niekas nesikeitę, jei ne nauji įstatymai… O šie apribojo galimybes kreditus dalinti bet kam, todėl besinaudojančių šita finansine pagalba skaičius krito smarkiai žemyn. Nuo beveik milijono iki mažiau nei pusės.

Ką tai reiškė? Taip nutiko, kad iki tol galėję gauti kreditą internetu, Lietuvoje, staiga, pasiskolinti nebegalėjo. Nebeatitiko naujų reikalavimų. O kreditoriai čia ne prie ko, nelabai ką jie gali padaryti. Jei įstatymas neleidžia skolinti, tai ir neskolina.

Taip kreditai be pajamų gyvenantiems žmonėms nebegalėjo būti pasiekiami. Nebegalėjo jų gauti ir kiti. Kreditai bedarbiams irgi buvo užsukti. Nėra darbo – nėra pajamų. Nėra pajamų – nėra greito kredito. Štai taip viskas atrodo šiandien Lietuvoje po visų naujų įstatymų.

Aišku, kad tai yra gerai, nes dažnai bedarbiai neturi pajamų vėliau kreditą grąžinti. Tai tikrai prisidės ir prie bendro nedirbančiųjų finansinio gerbūvio. Bet yra ir kita medalio pusė: kartais bedarbiai nori pasiskolinti tik judėdami tarp darbų, todėl paskolos gali prireikti vien dėl darbo keitimo, t.y. elementariam išgyvenimui per tą laikotarpį. Bet pagal naujus įstatymus to būti negali: bedarbis yra laikomas bedarbiui nepriklausomai nuo kitų aplinkybių. O juk jų būna daug: yra ilgalaikiai bedarbiai, trumpalaikiai bedarbiai, struktūriniai bedarbiai… Visais šiais atvejais jų finansinis poreikis ir galimybės grąžinti paskolą būna skirtingos.

Na, bet, nei kreditoriai, nei valstybė neturi įrankių įvertinti kiekvieno atvejo individualiai. Todėl kreditai bedarbiams apskritai nėra išduodami, nepriklausomai nuo jų individualios situacijos.

Bet greitieji kreditai internetu vis tiek išlieka pačiu lengviausiai ir plačiausiai prieinamu būdu pasiskolinti pinigų Lietuvoje.

About Author


Liepa